Inn På Tunet tjeneste

Inn på Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenesten skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården og arbeidet der gjennom året.

Vi tilbyr et AKTIVITETSTILBUD på dagtid for personer som står utenfor skole og arbeidsliv. Vi kan være en ressurs for dem på veien videre.

Dyra har en vesentlig rolle i tjenestetilbudet vårt.

Forespørsel sendes til: ingunn@ramnessondre.no