Aktivitetstilbud

Inn på Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Vårt tjenestetilbud:

AKTIVITETSTILBUD hverdager på dagtid:

Målgruppen er personer som står på siden av et ordinært skoleløp eller arbeidsliv. Vi kan bidra og være en ressurs på veien videre.

De som deltar i tilbudet får oppleve mestringstro, styrket selvfølelse og et felleskap som fremmer trivsel og glede.

Dyra har en vesentlig rolle i aktivitetstilbudet vårt. De er 100% tilstede og de stigmatiserer ingen. Sammen med dyra får vi mulighet til å være påkobla oss selv og virkeligheten her og nå. De gode opplevelsene deltakerne opplever sammen med dyra har høy overføringsverdi til mellommenneskelige relasjoner og livet ellers.

Forespørsel sendes til: ingunn@ramnessondre.no