FjøsStua

Vi jobber mot å ferdigstille FjøsStua. Den vil kunne leies til selskaper og kurs.